φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 11 คำสันธาน
เขียนเมื่อ 2009/10/06 17:18
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 11 คำสันธาน (接続詞)

คำสันธาน คือคำที่ใช้ต่อเชื่อมวลีหรือประโยคเข้าด้วยกัน1. he2 = และ, กับ

听力阅读都很重要。
聽力
閱讀都很重要。

Ting1li4 he2 yue4du2 dou1 hen3 zhong4yao4
聞き取り閲読はどちらも重要です。
ทั้งการฟังและการอ่านต่างก็สำคัญ

 

2. 然后 (然後) ran2hou4 = จากนั้นก็

我先去长城然后去故宫。
我先去長城
然後去故宮。

Wo3 xian1 qu4 Chang2cheng2 ran2hou4 qu4 Gu4gong1

私は長城へ行った後に故宮へ行きます。
ฉันไปกำแพงเมืองจีนก่อน จากนั้นก็ไปพระราชวังต้องห้าม

 

3. 而且 er2qie3 = แถมยัง, ยิ่งไปกว่านั้น

她不仅聪明而且很漂亮。
她不僅聰明
而且很漂亮。

Ta1 bu4jin3 cong1ming5 er2qie3 hen3 piao4liang5

彼女は賢くて、しかも美人です。
เขาทั้งหัวดีแถมยังสวยด้วย

她不仅会唱歌,而且会跳舞
她不僅會唱歌,
而且會跳舞

Ta1 bu4jin3 hui4 chang4 ge1, er2qie3 hui4 tiao4wu3

彼女は歌が上手なだけでなく、ダンスできます。
เขาไม่เพียงแต่ร้องเพลงเก่ง ยังเต้นได้ด้วย

 

4. 甚至 shen4zhi4 = แม้แต่, แม้กระทั่ง
ใช้เน้นตัวอย่างที่ผิดไปจากที่คิดธรรมดา

甚至蒙语也都会。
甚至蒙語也都會。

Ta1 shen4zhi4 Meng3yu3 ye3 dou1 hui4

彼はモンゴル語さえできます。
เขาเป็นหมดแม้กระทั่งภาษามองโกล

 

5. 还有 (還有) hai2you3 = แล้วก็

我想买白菜,鸡蛋,还有酱油。
我想買白菜,雞蛋,
還有醬油。

Wo3 xiang3 mai3 bai2cai4, ji1dan4, hai2you3 jiang4you2

私は白菜、卵、それに醤油を買いたいです。
ฉันอยากซื้อผักกาดขาว ไข่ แล้วก็โชวยุ

 

6. 或者 huo4zhe3 = หรือว่า, หรือไม่ก็
ใช้ในการยกทางเลือก

你去或者他去都行。
Ni3 qu4 huo4zhe3 ta1 qu4 dou1 xing2

あなたが行っても、或は彼が行っても構いません。
เธอไปหรือไม่ก็เขาไปก็ได้

 

7. 虽然 (雖然) sui1ran2 = แม้ว่า...ก็
ใช้บอกว่าแม้จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ก็จะยังคงทำในสิ่งที่ขัดกับสิ่งนั้น

虽然很远,我们要去。
雖然很遠,我們要去。

Sui1ran2 hen3 yuan3, wo3men5 yao4 qu4

とても遠いのですが、私たちは行かなくてはなりません。
แม้ว่าจะไกลมาก พวกเราก็ต้องไป

 

8. 但是 dan4shi4 = แต่ว่า
เชื่อมข้อความที่ขัดแย้ง

我想去,但是没有时间。
我想去,
但是沒有時間。

Wo3 xiang3 qu4, dan4shi4 mei2you3 shi2jian1

私は行きたいのです、しかし時間がありません。
ฉันอยากไป แต่ว่าไม่มีเวลา

我有点儿累,但是心里很高兴。
我有點兒累,
但是心裡很高興。

Wo3 you3dian3r lei4, dan4shi4 xin1li5 hen3 gao1xing4

私は少し疲れています、とてもうれしいです。
ฉันเหนื่อยนิดหน่อย แต่ว่าดีใจมาก

 

9. 因为 (因為) yin1wei4 = เนื่องจาก
ใช้ชี้สาเหตุในการแสดงเหตุและผล

因为堵车,我们来晚了。
因為堵車,我們來晚了。

Yin1wei4 du3 che1, wo3men5 lai2wan3 le5

渋滞だったので私たちは来るのが遅くなりました。
เนื่องจากรถติด พวกเราเลยมาช้า

 

10. 所以 suo3yi3 = เพราะฉะนั้น
ใช้ชี้ผลลัพธ์ที่ตามมาในการแสดงเหตุและผล

电脑坏了,所以不能发电子邮件。
電腦壞了,
所以不能發電子郵件。

Dian4nao3 huai4 le5, suo3yi3 bu4 neng2 fa1 dian4zi3 you2jian4

コンピューターが壊れました、ですから電子メールが送れません。
คอมพิวเตอร์เสีย เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถส่งอีเมลได้

 

11. 只要 zhi3yao4 = เพียงแค่, ขอแค่
ใช้ชี้เงื่อนไขที่จำเป็นอย่างน้อยที่สุด

只要努力就行。
Ni3 zhi3yao4 nu3li4 jiu4 xing2

あなたは努力さえすればいいのです。
เพียงแค่เธอพยายามก็จะทำได้

 

12. 只有 zhi3you3 = มีแต่...เท่านั้น, ต้อง...เท่านั้น
ใช้ชี้เงื่อนไขที่จำเป็นจะต้องมี

只有努力才会成功。
只有努力才會成功。

Zhi3you3 nu3li4 cai2 hui4 cheng2gong1

努力して初めて成功するのです。
ต้องพยายามเท่านั้นจึงประสบความสำเร็จได้

 

13. 如果 ru2guo3 = ถ้าหาก
ใช้ในการสมมุติ

如果有机会,我想去欧洲。
如果有機會,我想去歐洲。

Ru2guo3 you3 ji1hui4, wo3 xiang3 qu4 Ou1zhou1

もしも機会があれば私は欧州に行きたいです。
ถ้าหากมีโอกาส ฉันอยากไปยุโรป

如果有他的消息,请告诉我
如果有他的消息,請告訴我

Ru2guo3 yo3 ta1 de5 xiao1xi, qing3 gao4su5 wo3

もしも彼の消息が分かれば、私に散らせてください。
ถ้าหากมีข่าวคราวของเขา ช่วยบอกฉันด้วย

 

14. 既然 ji4ran2 = ในเมื่อ...ก็
ใช้ชี้เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลสรุปหรือตัดสินใจ

既然发烧,你休息吧。
既然發燒,你休息吧。

Ji4ran2 fa1shao1, ni3 xiu1xi5 ba5

熱があるのだから休んでいなさいよ。
ในเมื่อมีไข้ เธอก็ไปพักผ่อนเถอะ

 

15. 不管 bu4guan3 = ต่อให้
ใช้บอกว่าต่อให้เป็นแบบนั้น ผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง

不管多么困难,我一定要做到。
不管多麼困難,我一定要做到。

Bu4guan3 duo1me5 kun4nan5, wo3 yi2ding4 yao4 zuo4dao4

どんなに困難であろうと私は絶対にやり遂げます。
ต่อให้ยากลำบากแค่ไหน ฉันก็จะทำให้เสร็จให้ได้

 

16. 即使 ji2shi3 = ต่อให้แม้, ถึงแม้
ใช้บอกว่าถึงแม้จะเกิดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์สมมุติที่ขัดแย้งขึ้น ผลลัพธ์ก็ยังจะไม่เปลี่ยนแปลง

即使下雨,我们也要去旅游。
即使下雨,我們也要去旅遊。

Ji2shi3 xia4 yu3, wo3men5 ye3 yao4 qu4 lu:3you2

仮に雨が降っても私たちは旅行へ行きます。
ต่อให้แม้ฝนตก พวกเราก็ยังอยากจะไปเที่ยว

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
听力 (聽力) ting1li4 = การได้ยิน, ความสามารถในการฟัง
阅读 (閱讀) yue4du2 = การอ่าน
重要 zhong4yao4 = สำคัญ, จำเป็น
xian1 = ก่อน
长城 (長城) Chang2cheng2 = กำแพงเมืองจีน
故宮 Gu4gong1 = พระราชวังต้องห้าม
不仅 (不僅) bu4jin3 = ไม่เพียงแต่
聪明 (聰明) cong1ming5 = ฉลาด
漂亮 piao4liang5 = สวย, น่ารัก
跳舞 tiao4wu3 = เต้นรำ
蒙语 Meng3yu3 = ภาษามองโกล
白菜 bai2cai4 = ผักกาดขาว
鸡蛋 (雞蛋) ji1dan4 = ไข่ไก่
酱油 (醬油) jiang4you2 = โชวยุ
xing2 = ทำได้, ใช้ได้, ทำ, ไป, เดิน
远 (遠)yuan3 = ไกล
有点儿
(有點兒) you3dian3r = นิดหน่อย
lei4 = เหนื่อย, พัวพัน
心里 (心裡) xin1li5 = ภายในใจ
高兴 (高興) gao1xing4 = ดีใจ
堵车 (堵車) du3che1 = รถติด
电脑 (電腦) dian4nao3 = คอมพิวเตอร์
坏 (壞) huai4 = พัง, เสีย
发 (發) fa1 = ส่งออกไป, แสดงออก, พัฒนาขึ้น
电子邮件 (電子郵件) dian4zi3you2jian4 = อีเมล
努力 nu3li4 = พยายาม
成功 cheng2gong1 = ประสบความสำเร็จ
机会 (機會) ji1hui4 = โอกาส
欧洲 (歐洲) Ou1zhou1 = ยุโรป
请 (請) qing3 = โปรด, ถาม, เชิญ, ขอ
发烧 (發燒) fa1shao1 = มีไข้
多么 (多麼) duo1me5 = แค่ไหน, อย่างไร
困难 (困難) kun4nan5 = ความยากลำบาก
zuo4 = ทำ
dao4 = มาถึง, จนถึง
下雨 xia4yu3 = ฝนตก-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文