φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 12 คำบุพบท
เขียนเมื่อ 2009/10/07 17:21
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 12 คำบุพบท (前置詞)

คำบุพบทคือคำที่วางไว้หน้าคำนามหรือสรรพนาม แสดงถึงเวลา, สถานที่, วัตถุประสงค์, สาเหตุ, วิธีการ, เป้าหมาย, การเปรียบเทียบ เป็นต้น

ประธาน+คำบุพบท+คำนาม (หรือสรรพนาม)+กริยา

家休息。
Ta1 zai4 jia1 xiu1xi5

彼は家休んでいます。
เขาพักผ่อนที่บ้าน

朋友聊天。
Wo3 gen1 peng2you5 liao2tian1

私は友達おしゃべりをします。
ฉันคุยเล่นกับเพื่อน

 

 

1. zai4 = ที่
ใช้ชี้เวลาหรือสถานที่

家吃晚饭。
家吃晚飯。

Wo3 zai4 jia1 chi1 wan3fan4

私は家夕食を食べます。
ฉันทานข้าวเย็นที่บ้าน

 

2. 从 (從) cong2 = จาก, ตั้งแต่
ใช้ชี้เวลาหรือสถานที่ที่เริ่มต้น

哪里来?
哪裡來?

Ni3 cong2 na2li5 lai2

あなたはどこから来たのですか。
เธอมาจากที่ไหน?

英国回来了。
英國回來了。

Ta1 cong2 Ying1guo2 hui2lai5 le5

彼はイギリスから帰ってきました。
เขากลับมาจากอังกฤษ

 

3. 离 (離) li2 = จาก, จนถึง
ใช้ชี้ระยะห่างของเวลาหรือที่ว่าง

暑假还有三天。
暑假還有三天。

Li2 shu3jia4 hai2 you3 san1 tian1

夏休みまでまだ3日あります。
จนถึงวันหยุดฤดูร้อนยังเหลือเวลาสามวัน

 

4. wang3 = ไปทาง, ไปยัง
ใช้ชี้ทิศทางของการกระทำ

到十字路口右拐。
Dao4 shi2zi4 lu4kou3 wang3 you4 guai3

十字路に着いたら右曲がってください。
ถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวไปทางขวา

 

5. xiang4 = จาก, ไปทาง, กับ
ใช้ชี้ทิศทางของการกระทำที่รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม

我们要他学习。
我們要他學習。

Wo3men5 yao4 xiang4 ta1 xue2xi2

私たちは彼学ばなくてはならない。
พวกเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากเขา

 

6. he2 = กับ

爸爸商量一下。
Wo3 he2 ba4ba5 shang1liang5 yi2xia4

私は父ちょっと相談します。
ฉันปรึกษากับพ่อนิดหน่อย

 

7. gen1 = กับ

他一起去敦煌。
Wo3 gen1 ta1 yi4qi3 qu4 Dun1huang2

私は彼一緒に敦煌行きます。
ฉันไปตุนหวงด้วยกันกับเขา

这个问题我老师商量了。
這個問題我老師商量了。

Zhe4ge5 wen4ti2 wo3 gen1 lao3shi1 shang1liang5 le5

この問題について私は先生相談しました。
ปัญหานี้ ฉันได้ปรึกษากับอาจารย์แล้ว

 

8. 对 (對) dui4 = ต่อ, กับ

人很热情。
人很熱情 。

Ta1 dui4 ren2 hen3 re4jing2

彼は人に対してとても親切です。
เขาใจดีต่อผู้คน

 

9. 为 (為) wei4 = เพื่อ
ใช้ชี้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

他准备礼物。
他準備禮物。

Wo3 wei4 ta1 zhun3bei4 li3wu4

私は彼のためにプレゼントを準備します。
ฉันเตรียมของขวัญเพื่อเขา

 

10. 给 (給) gei3 = ให้, ให้กับ

我给你介一下。
我給你介一下 。

Wo3 gei3 ni3 jie4shao4 yi2xia4

ちょっとあなた紹介します。
ฉันจะแนะนำให้เธอสักหน่อย

 

11. ti4 = แทน

他写报告。
他寫報告。

Wo3 ti4 ta1 xie3 bao4gao4

私は彼の代わりに報告書を書きます。
ฉันเขียนรายงานแทนเขา

 

12. 对于 (對於) dui4yu2 = เกี่ยวกับ, ในเรื่อง

对于这个问题我想听听你的意见。
對於這個問題我想聽聽你的意見。

Dui4yu2 zhe4ge5 wen4ti2 wo3 xiang3 ting3ting5 ni3 de5 yi4jian4

この問題についてあなたの意見を聞きたいです。
เกี่ยวกับปัญหานี้ฉันอยากฟังๆความเห็นของเธอ

 

13. 由于 (由於) you2yu2 = เนื่องจาก
ใช้ชี้สาเหตุหรือเหตุผล

由于没有时间,我不能参加。
由於沒有時間,我不能參加。

You2yu2 mei2you3 shi2jian1, wo3 bu4 neng2 can1jia1

時間がないので私は参加できません。
เนื่องจากไม่มีเวลา ฉันไม่สามารถเข้าร่วมได้

 

14. 按照 an4zhao4 = ตามที่, โดยยึดตาม
ใช้ชี้เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ถือตาม

你要按照规定付钱。
你要按照規定付錢。

Ni3 yao4 an4zhao4 gui1ding4 fu4 qian2

あなたは規定に基づいてお金を払わなくてはいけません
เธอต้องใช้จ่ายเงินตามที่เหมาะสม

 

15. 根据 (根據) gen1ju4 = ดูจาก, ตามที่
ใช้ชี้มูลเหตุ

根据天气预报明天要下雪。
根據天氣預報明天要下雪。

Gen1ju4 tian1qi4 yu4bao4, ming2tian1 yao4 xia4 xue2

天気予報によると、明日は雪が降るそうです。
ดูจากพยากรณ์อากาศ พรุ่งนี้หิมะน่าจะตก

 

16. 除了 chu2le5 = นอกจาก

除了星期三以外,我都有时间。
除了星期三以外,我都有時間。

Chu2le5 xing1qi1san1 yi3wai4, wo3 dou1 you3 shi2jian1

水曜日を除いて、私はすべて時間があります。
นอกจากวันพุธแล้ว ฉันมีเวลาว่างทุกวัน

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
聊天 liao2tian1 = คุยเล่น
晚饭 (晚飯) wan3fan4 = ข้าวเย็น
英国 Ying1guo2 = ประเทศอังกฤษ
回来 (回來) hui2lai5 = กลับมา
暑假 shu3jia4 = วันหยุดฤดูร้อน
十字路口 shi2zi4lu4kou3 = สี่แยก
you4 = ขวา
guai3 = เลี้ยว, ลักพา
学习 (學習) xue2xi2 = เรียน
爸爸 ba4ba5 = พ่อ
商量 shang1liang5 = ปรึกษา
敦煌 Dun1huang2 = ตุนหวง (ชื่อเมืองหนึ่งในมนฑลกานซู่)
问题 (問題) wen4ti2 = ปัญหา
准备 (準備) zhun3bei4 = จัดเตรียม
介绍 (介紹) jie4shao4 = แนะนำให้รู้จัก
报告 (報告) bao4gao4 = แจ้ง, รายงาน
意见 (意見) yi4jian4 = ความคิดเห็น
参加 (參加) can1jia1 = เข้าร่วม
规定 (規定) gui1ding4 = เงื่อนไข, กฏเกณฑ์, ข้อจำกัด
付钱 (付錢) fu4qian2 = จ่ายเงิน
天气预报 (天氣預報) tian1qi4yu4bao4 = พยากรณ์อากาศ
下雪 xia4xue2 = หิมะตก
以外 yi3wai4 = นอกจาก-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文