φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasนั่งรถไฟขบวนโปเกมอน ลาปลาส-ลักกี สู่สถานีทสึกิโนกิไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะ
เขียนเมื่อ 2022/10/22 20:17
แก้ไขล่าสุด 2023/03/30 12:08
#เสาร์ 22 ต.ค. 2022

วันนี้มีได้ไปนั่งรถไฟเที่ยวเมืองใกล้ๆเซนไดมาอีก เป้าหมายคราวนี้อยู่ทางใต้ และได้มีโอกาสนั่งไปตามทางรถไฟสายรถด่วนอาบุกุมะ (阿武隈急行線あぶくまきゅうこうせん)

สายรถด่วนอาบุกุมะนั้นเป็นทางรถไฟสายทีแยกออกมาจากสายหลักโทวโฮกุ (東北本線とうほくほんせん) โดยเริ่มตั้งแต่สถานีทสึกิโนกิ (槻木駅つきのきえき) ในจังหวัดมิยางิ แล้วไปจบที่สถานีฟุกุชิมะ (福島駅ふくしまえき) ในจังหวัดฟุกุชิมะ ยาวรวมทั้งหมด ๕๔.๙ เมตร เส้นทางผ่านหลายเมืองภายในจังหวัดมิยางิและจังหวัดฟุกุชิมะที่สายหลักโทวโฮกุไม่ได้ผ่าน

ช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2022 ทางรถไฟสายนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้ทำรถไฟบางขบวนให้กลายเป็นรูปโปเกมอนลาปลาส และลักกี

ลาปลาสนั้นเป็นโปเกมอนสนับสนุนจังหวัดมิยางิ ส่วนลักกีเป็นโปเกมอนสนับสนุนจังหวัดฟุกุชิมะ ดังนั้นรถไฟสายนี้ซึ่งเชื่อมระหว่างสองจังหวัดนี้ก็เลยเลือกโปเกมอน ๒ ตัวนี้มาเป็นตัวหลัก

โดยหลักแล้ว รถไฟที่วิ่งอยู่บนสายรถด่วนอาบุกุมะนั้นจะวิ่งอยู่แค่ในระหว่างสถานีทสึกิโนกิกับสถานีฟุกุชิมะ ไม่ได้มาวิ่งอยู่บนสายหลักโทวโฮกุด้วย ดังนั้นถ้าเดินทางจากเซนไดก็ต้องมาเปลี่ยนรถที่สถานีทสึกิโนกิ

แต่ว่าในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดจะมีขบวนพิเศษที่ออกจากเซนได เรียกว่าฮอลิเดย์มิยางิโอโตงิไคโดวโงว (ホリデー宮城みやぎおとぎ街道号かいどうごう) ซึ่งจะออกจากสถานีเซนไดเวลา 7:53 แล้วมาจอดที่สถานีทสึกิโนกิเวลา 8:24 แล้วก็ต่อไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะโดยมีปลายทางอยู่ที่สถานียานางาวะ (梁川駅やながわえき) ในเมืองดาเตะ (伊達市だてし) จังหวัดฟุกุชิมะ

ครั้งนี้เรามีโอกาสได้นั่งรถไฟขบวนนี้ไปลงที่สถานีทสึกิโนกิ แล้วก็เที่ยวชมตัวสถานีนี้อยู่สักพักแล้วจึงนั่งรถไฟขบวนอื่นต่อไปอีกที

สถานีทสึกิโนกิตั้งอยู่ในเขตเมืองชิบาตะ (柴田町しばたまち) ซึ่งอยู่ค่อนไปทางใต้ของจังหวัดมิยางิ มีความสำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างสายหลักโทวโฮกุและสายรถด่วนอาบุกุมะ นอกจากนี้ที่ตัวสถานีนี้ยังมีการตกแต่งให้เข้ากับรถไฟสายลาปลาสลักกีในครั้งนี้ด้วย

เมืองชิบาตะนั้นมีสถานีหลักอยู่ ๒ สถานีคือสถานีทสึกิโนกิ และอีกสถานีคือสถานีฟุนาโอกะ (船岡駅ふなおかえき) ซึ่งอยู่บนสายหลักโทวโฮกุ เป็นสถานีถัดจากสถานีทสึกิโนกิ

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองชิบาตะภายในจังหวัดมิยางิ เป็นสีเหลืองเข้มอยู่ล่างๆ
เมื่อก่อนบริเวณที่ตั้งสถานีทสึกิโนกิเคยเป็นเมืองทสึกิโนกิ (槻木町つきのきまち) ส่วนสถานีฟุนาโอกะเป็นเมืองฟุนาโอกะ (船岡町ふなおかまち) แต่ว่าในปี 1956 ได้เกิดการควบรวม ๒ เมืองนี้ขึ้นมาแล้วเกิดเป็นเมืองชิบาตะ

ทั้งส่วนหลักใจกลางเมืองและสถานที่เที่ยวหลักของเมืองชิบาตะนั้นอยู่ในส่วนที่เป็นเมืองฟุนาโอกะเก่ามากกว่า ส่วนฝั่งเมืองทสึกิโนกิไม่ค่อยมีอะไร แต่ก็มีความสำคัญตรงที่เป็นจุดเปลี่ยนรถไฟการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีเซนไดตอนเช้า เพื่อมาขึ้นรถไฟโปเกมอน ซึ่งจะออกจากสถานีเซนไดเวลา 7:53

เมื่อลงมาถึงชานชลา รถไฟขบวนนี้ก็จอดรออยู่แล้ว เห็นลาปลาสเด่นมาแต่ไกลโบกี้ที่ ๒ นี้เป็นลาปลาส สีฟ้าสวยส่วนโบกี้หน้าสุดเป็นลักกี สีชมพูสวยด้านหน้ารถไฟมีทั้งลาปลาสและลักกีส่วนโบกี้ที่ ๓ และ ๔ กลับเป็นรถไฟธรรมดาเราขึ้นมานั่งโบกี้ที่ ๒ ที่เป็นลาปลาสแล้วรถไฟก็ออกจากสถานีเซนได ระหว่างทางผ่านสถานี สถานีนางามาจิ (長町駅ながまちえき) สถานีไทชิโดว (太子堂駅たいしどうえき) สถานีมินามิเซนได (南仙台駅みなみせんだいえき) ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเมืองเซนไดเมื่อผ่านสถานีมินามิเซนไดมาแล้วก็ออกนอกเมืองเซนได แล้วเข้าสู่เมืองนาโตริ (名取市なとりし) ซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเซนได มีความสำคัญตรงที่เป็นที่ตั้งของสนามบินเซนได (仙台空港せんだいくうこう)

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองนาโตริ เป็นสีชมพูเข้ม อยู่ติดกับเมืองเซนได (สีม่วง)แล้วรถไฟก็ผ่านสถานีนาโตริ (名取駅なとりえき) ซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองนี้ และเป็นจุดเปลี่ยนสายรถไฟที่มุ่งไปยังสนามบินเซนไดด้วยแล้วก็ผ่านสถานีทาเตโกชิ (館腰駅たてこしえき) ซึ่งก็อยู่ในเมืองนาโตริจากนั้นเข้าสู่เมืองอิวานุมะ (岩沼市いわぬまし) จอดที่สถานีอิวานุมะ (岩沼駅いわぬまえき) ซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญตรงที่เป็นจุดเปลี่ยนระหว่างรถไฟสายหลักโทวโฮกุกับสายโจวบัง (常磐線じょうばんせん) ซึ่งลากผ่านเมืองทางชายฝั่งทางตะวันออกของจังหวัดมิยางิและฟุกุชิมะ เป็นอีกสายที่สำคัญเหมือนกันแผนที่แสดงตำแหน่งเมืองอิวานุมะ เป็นสีชมพูเข้ม อยู่ระหว่างเมืองนาโตริกับเมืองชิบาตะ

แล้วถัดมาในที่สุดก็มาถึงสถานีทสึกิโนกิในเวลา 8:24 แล้วเราก็ลงที่สถานีนี้
ป้ายสถานี อันนี้เป็นแบบธรรมดานอกจากนี้ก็มีอีกป้าย อีกอันที่ถูกตกแต่งเป็นลาปลาสและลักกีก่อนอื่นเราเดินออกจากสถานีผ่านที่ตรวจตั๋ว แตะบัตร Suica ค่าเดินทางจากสถานีเซนไดถึงสถานีนี้คือ ๔๑๘ เยนจากนั้นออกมารอขึ้นรถไฟขบวนถัดไปที่จะไปตามสายรถด่วนอาบุกุมะ ซึ่งจะมาตอนเวลา 8:53 ระหว่างนั้นมีเวลา ๒๐ กว่านาทีให้ออกไปเดินสำรวจแถวๆสถานีก่อนอื่นมาที่เครื่องขายตั๋วเพื่อซื้อตั๋วที่จะใช้เดินทางไปต่อ ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเนื่องจากสายนี้ใช้บัตร Suica ไม่ได้ค่ารถสายนี้ดูแล้วค่อนข้างแพง เริ่มต้นที่ ๒๖๐ส่วนสถานีเป้าหมายที่เราจะไปนั้นอยู่ห่างจากสถานีนี้ไป ๒ สถานี ราคาตั๋ว ๓๓๐ เยน นี่เป็นตั๋วที่ซื้อมาเดินดูภายในสถานี ตรงนี้มีเครื่องขายกาแฟอัตโนมัติและร้านสะดวกซื้อภาพตัวอาคารสถานี ถ่ายจากด้านหน้าของสถานี ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกหน้าสถานีมีตู้ขายน้ำอัตโนมัติที่ทำเป็นลายลาปลาสไว้ด้วย ตั้งอยู่ข้างๆห้องน้ำมองดูบริเวณรอบๆด้านหน้าสถานี แต่ไม่ได้เดินออกไปไกลจากสถานี

เดินขึ้นไปดูด้านบนชั้น ๒ ของตัวสถานีตรงนี้มีป้ายให้ถ่ายรูปกับลาปลาสและลักกีด้วยหน้าต่างเป็นสเตนกลาสสวยงาม
ตรงนี้เป็นทางข้ามไปยังฝั่งด้านหลังสถานี (ฝั่งตะวันตก)
ลงมาเดินดูด้านหลังสถานี ทางฝั่งนี้ดูจะมีอะไรให้ดูมากกว่า


ตรงนี้มีแผนที่ท่องเที่ยวของเมืองชิบาตะให้ดูด้วยหลังจากเดินเล่นไปสักพักก็ใกล้เวลาที่รถไฟขบวนต่อไปจะออก จึงเดินกลับมายังด้านหน้าสถานีแล้วเข้าไปรอที่ชานชลา
รถไฟเที่ยวนี้มีต้นทางอยู่ที่สถานีนี้ จึงมาจอดรออยู่ก่อนแล้ว เป็นขบวนรถไฟธรรมดาของสายนี้ที่ไม่ได้ตกแต่งเป็นโปเกมอน ปลายทางอยู่ที่สถานีมารุโมริ (丸森駅まるもりえき) ซึ่งอยู่ที่เมืองมารุโมริ (丸森町まるもりまち) ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดมิยางิภายในรถไฟ โล่งโจ้ง ไม่มีใครคนอื่นขึ้นมาเลย เรากลายเป็นผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่ขึ้นจากที่นี่
รถไฟมาจอดที่สถานีถัดมาคือสถานีฮิงาชิฟุนาโอกะ (東船岡駅ひがしふなおかえき) เวลา 8:57 เป็นสถานีเล็กๆที่อยู่แถบตะวันออกของเมืองชิบาตะ ที่สถานีนี้มีผู้โดยสารขึ้นมาคนนึง
ทิวทัศน์ระหว่างทางจากนั้นรถไฟก็ออกจากเขตเมืองชิบาตะ และเข้าสู่เมืองคากุดะ (角田市かくだし)

แผนที่แสดงตำแหน่งเมืองคากุดะ เป็นสีชมพูเข้มด้านล่าง ถัดจากเมืองชิบาตะไป ถ้าใต้ลงไปอีกก็เป็นเมืองมารุโมริ ซึ่งอยู่ใต้สุดของจังหวัดมิยางิแล้วก็มาถึงสถานีโอกะ (岡駅おかえき) ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในครั้งนี้ เวลา 9:01ป้ายสถานี ที่นี่เป็นสถานีที่ชื่อเรียบง่ายสั้นๆดีสถานีนี้เป็นแค่สถานีเล็กๆซึ่งไร้พนักงาน และไม่มีเครื่องตรวจตั๋วอะไรทั้งนั้น มีแค่อาคารห้องรอรถไฟขนาดเล็กๆภาพถ่ายจากด้านนอกสถานีส่วนเป้าหมายที่เราเดินทางมาลงที่สถานีนี้ก็คือสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่สำคัญภายในเมืองคากุดะ ซึ่งจะเขียนถึงในตอนต่อไป https://phyblas.hinaboshi.com/20221023-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ท่องเที่ยว >> รถไฟ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> มิยางิ
-- บันเทิง >> เกม >> โปเกมอน

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文