φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasเดินทางจากมิโตะกลับเซนไดด้วยรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจิตามสายโจวบัง
เขียนเมื่อ 2023/01/15 08:16
แก้ไขล่าสุด 2023/03/30 12:27
# เสาร์ 7 ม.ค. 2023

บันทึกการเที่ยวตามทางรถไฟสายโจวบัง (常磐線じょうばんせん) ตอนสุดท้าย

ต่อจากตอนที่แล้วที่เที่ยวในเมืองมิโตะ (水戸市みとし) เสร็จแล้วเดินกลับมายังสถานีมิโตะ (水戸駅みとえき) https://phyblas.hinaboshi.com/20230114

คราวนี้ได้เวลาเดินทางกลับเซนไดแล้ว โดยคราวนี้ก็นั่งรถไฟไปตามสายโจวบังต่อ โดยเส้นทางต่อจากนี้จะนั่งรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจิ (ひたち) ซึ่งเป็นรถไฟที่เดินทางไกลจากสถานีชินางาวะในโตเกียวไปจนถึงสถานีเซนได ระหว่างทางผ่านสถานีมิโตะและสถานีต่างๆในจังหวัดอิบารากิและฟุกุชิมะ

การจะขึ้นรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจินั้นต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่มเป็นพิเศษด้วยนอกจากค่าระยะทาง โดยค่าเดินทางรวมทั้งหมดจากสถานีมิโตะไปยังสถานีเซนไดคือ ๗๐๖๐ เยน ก่อนจะขึ้นนั่งในรถไฟควรจะซื้อตั๋วที่เครื่องขายตั๋วให้เรียบร้อย แค่ใช้บัตร Suica เฉยๆไม่ได้

แต่ตอนที่เรากลับมาถึงสถานีมิโตะนั้นแทบไม่มีเวลาเหลือแล้ว เลยใช้บัตร Suica แตะแล้วเข้าไปเลยตอนที่ขึ้นมาถึงนั้นรถไฟก็มาจอดอยู่แล้วจึงรีบเข้าไปเลยโดยไม่ได้ซื้อตั๋วรถด่วน ซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไร เพราะบนรถไฟจะมีคนมาตรวจว่าผู้โดยสารที่ขึ้นมานั้นมีตั๋วรถด่วนอยู่หรือเปล่า ถ้าหากไม่มีเขาจะให้ซื้อตรงนั้นเลย ดังนั้นถ้าหากรีบจริงๆก็ขึ้นรถไฟโดยไม่ซื้อตั๋วด่วนพิเศษแล้วไปซื้อเอาในรถไฟก็ได้อยู่ เพียงแต่ว่าราคาจะแพงกว่า ดังนั้นถ้ามีเวลาก็ซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนดีกว่ารถไฟขบวนที่เราขึ้นนั้นออกจากสถานีมิโตะเวลา 14:07 แล้วไปถึงสถานีเซนไดเวลา 17:25

หลังจากนั้นรถไฟก็ออกแล้วไปจอดที่สถานีสถานีคัตสึตะ (勝田駅かつたえき) ในเมืองฮิตาจินากะ (ひたちなか) ที่อยู่ถัดจากสถานีมิโตะไปต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีสถานีโอมิกะ (大甕駅おおみかえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอมิกะ (おおみかちょう)ถัดมาจอดที่สถานีฮิตาจิตางะ (常陸多賀駅ひたちたがえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิตาจิ (日立市ひたちし)ทิวทัศน์ภายในเมืองฮิตาจิหลังจากที่รถไฟออกจากสถานีมา ทางรถไฟตรงนี้อยู่ใกล้ทะเล เลยเห็นชายทะเล
แล้วก็มาถึงสถานีฮิตาจิ (日立駅ひたちえき)ทิวทัศน์หลังจากออกจากสถานีฮิตาจิมา
ระหว่างนี้คนตรวจตั๋วได้เดินเข้ามายังที่นั่งที่เราอยู่แล้วให้จ่ายเงินค่ารถด่วนตรงนั้นเลย จ่ายไป ๒๘๑๐ เยนจากนั้นก็มาถึงสถานีทากาฮางิ (高萩駅たかはぎえき) ในเมืองทากาฮางิ (高萩市たかはぎし) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิบารากิ นี่เป็นสถานีสุดท้ายในจังหวัดอิบารากิที่รถด่วนฮิตาจิจะมาจอดแล้วหลังจากนั้นรถไฟก็เข้าสู่เขตเมืองอิวากิ (いわき市) จังหวัดฟุกุชิมะแล้วมาจอดที่สถานีนาโกโสะ (勿来駅なこそえき) บริเวณนี้ปัจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอิวากิซึ่งกินพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ในอดีตแถบนี้เป็นเมืองหนึ่งชื่อเมืองนาโกโสะ (勿来町なこそまち) ถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิเมื่อปี 1966
แผนที่เมืองอิวากิในจังหวัดฟุกุชิมะ แสดงเป็นสีชมพูเข้มขนาดใหญ่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ อิวากินั้นเป็นทั้งเมืองที่มีพื้นที่มากที่สุดและประชากรมากที่สุดของจังหวัดฟุกุชิมะ แต่ไม่ได้เป็นเมืองเอกของจังหวัด
ถัดมาก็จอดที่สถานีอิซึมิ (泉駅いずみえき) ซึ่งก็ยังอยู่ในเขตเมืองอิวากิ แต่อยู่ในเขตที่เมื่อก่อนเป็นเมืองอิซึมิ (泉町いずみまち) ถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิในปี 1954
ถัดมาเป็นสถานียุโมโตะ (湯本駅ゆもとえき) อยู่ในเมืองอิวากิเช่นกัน ส่วนนี้เคยเป็นเมืองยุโมโตะ (湯本町ゆもとまち) ก่อนจะถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิในปี 1966ต่อมาก็มาถึงสถานีอิวากิ (いわきえき) ซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองอิวากิ
ภาพถ่ายภายในบริเวณเมืองอิวากิหลังจากที่ออกจากสถานีมา
จากนั้นรถไฟก็ออกจากเขตเมืองอิวากิแล้วเข้าสู่เมืองฮิโรโนะ (広野町ひろのまち) จอดที่สถานีฮิโรโนะ (広野駅ひろのえき)ต่อมาก็มาจอดที่สถานีโทมิโอกะ (富岡駅とみおかえき) ในเมืองโทมิโอกะ (富岡町とみおかまち) เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการแผ่นดินใหวคลื่นทสึนามิในปี 2011 จนทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิมีรังสีรั่วไหล ทำให้เป็นพื้นที่ร้างที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ผู้คนต้องอพยพออกไปหมด แต่ว่าตอนนี้เริ่มฟื้นฟูแล้ว รถไฟก็กลับมาวิ่งผ่าน ผู้คนก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยกัน แม้คนจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม

ภาพที่ถ่ายหลังออกจากสถานีโทมิโอกะระหว่างทางไปสู่สถานีถัดไป
สถานีถัดมาที่รถไฟจอดคือสถานีโอโนะ (大野駅おおのえき) ในเมืองโอกุมะ (大熊町おおくままち) ที่นี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากรังสีรั่วไหลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นกันบริเวณเมืองนี้หลังออกจากสถานีมา
ถัดมาถึงสถานีฟุตาบะ (双葉駅ふたばえき) ในเมืองฟุตาบะ (双葉町ふたばまち) เมืองนี้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ จึงเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ประสบภัย ฟื้นฟูช้าเมื่อเทียบกับเมืองอื่น

บรรยากาศภายในบริเวณเมืองนี้
ถัดมาเป็นสถานีนามิเอะ (浪江駅なみええき) ในเมืองนามิเอะ (浪江町なみえまち) ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเช่นกัน
จากนั้นเราก็เลยผ่านส่วนที่เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกมาแล้ว ถัดมาเป็นสถานีฮาราโนมาจิ (はら町駅まちえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมินามิโซวมะ (南相馬市みなみそうまし)
ต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีโซวมะ (相馬駅そうまえき) ในเมืองโซวมะ (相馬市そうまし) ที่นี่เป็นสถานีสุดท้ายในจังหวัดฟุกุชิมะที่รถด่วนฮิตาจิจอดแล้วหลังจากนั้นรถไฟก็เข้าสู่จังหวัดมิยางิ แต่ก็ไม่ได้จอดที่สถานีไหนเลย จนมาถึงปลายทางที่สถานีเซนได (仙台駅せんだいえき) ในที่สุด ตอนเวลา 17:25

ตอนที่เรามาถึงจะแตะบัตรออกจากสถานีก็กลับพบว่าเงินในบัตรไม่พอ ค่าโดยสารที่ต้องจ่ายในบัตรเป็นค่าระยะทางจากสถานีมิโตะถึงสถานีเซนไดนั้นคือ ๔๕๑๐ เยน แต่ในบัตรเหลือแค่ ๓๗๑๙ เยน จึงต้องเติมเงินที่เครื่องนี้ จึงจะออกไปได้หลังจากนั้นก็เดินในบริเวณชั้นใต้ดินของสถานีเซนไดเพื่อหาอะไรกินก่อนกลับ
มื้อนี้เลือกกินที่ร้านโซบะมารุมัตสึ (丸松まるまつ)สั่งคาชิวะนัมบัง (かしわ南蛮なんばん) ๘๒๐ เยน

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับที่พักไปพักผ่อน การเที่ยวเดินทางในครั้งนี้ก็ปิดฉากลงแต่เพียงเท่านี้-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศญี่ปุ่น >> อิบารากิ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> ฟุกุชิมะ
-- ท่องเที่ยว >> รถไฟ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> มิยางิ

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

บทความแต่ละเดือน

2024年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2023年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2021年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2020年

1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

ค้นบทความเก่ากว่านั้น

ไทย

日本語

中文