φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasเดินทางจากมิโตะกลับเซนไดด้วยรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจิตามสายโจวบัง
เขียนเมื่อ 2023/01/15 08:16
แก้ไขล่าสุด 2023/03/30 12:27
# เสาร์ 7 ม.ค. 2023

บันทึกการเที่ยวตามทางรถไฟสายโจวบัง (常磐線じょうばんせん) ตอนสุดท้าย

ต่อจากตอนที่แล้วที่เที่ยวในเมืองมิโตะ (水戸市みとし) เสร็จแล้วเดินกลับมายังสถานีมิโตะ (水戸駅みとえき) https://phyblas.hinaboshi.com/20230114

คราวนี้ได้เวลาเดินทางกลับเซนไดแล้ว โดยคราวนี้ก็นั่งรถไฟไปตามสายโจวบังต่อ โดยเส้นทางต่อจากนี้จะนั่งรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจิ (ひたち) ซึ่งเป็นรถไฟที่เดินทางไกลจากสถานีชินางาวะในโตเกียวไปจนถึงสถานีเซนได ระหว่างทางผ่านสถานีมิโตะและสถานีต่างๆในจังหวัดอิบารากิและฟุกุชิมะ

การจะขึ้นรถไฟด่วนพิเศษฮิตาจินั้นต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่มเป็นพิเศษด้วยนอกจากค่าระยะทาง โดยค่าเดินทางรวมทั้งหมดจากสถานีมิโตะไปยังสถานีเซนไดคือ ๗๐๖๐ เยน ก่อนจะขึ้นนั่งในรถไฟควรจะซื้อตั๋วที่เครื่องขายตั๋วให้เรียบร้อย แค่ใช้บัตร Suica เฉยๆไม่ได้

แต่ตอนที่เรากลับมาถึงสถานีมิโตะนั้นแทบไม่มีเวลาเหลือแล้ว เลยใช้บัตร Suica แตะแล้วเข้าไปเลยตอนที่ขึ้นมาถึงนั้นรถไฟก็มาจอดอยู่แล้วจึงรีบเข้าไปเลยโดยไม่ได้ซื้อตั๋วรถด่วน ซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไร เพราะบนรถไฟจะมีคนมาตรวจว่าผู้โดยสารที่ขึ้นมานั้นมีตั๋วรถด่วนอยู่หรือเปล่า ถ้าหากไม่มีเขาจะให้ซื้อตรงนั้นเลย ดังนั้นถ้าหากรีบจริงๆก็ขึ้นรถไฟโดยไม่ซื้อตั๋วด่วนพิเศษแล้วไปซื้อเอาในรถไฟก็ได้อยู่ เพียงแต่ว่าราคาจะแพงกว่า ดังนั้นถ้ามีเวลาก็ซื้อตั๋วให้เรียบร้อยก่อนดีกว่ารถไฟขบวนที่เราขึ้นนั้นออกจากสถานีมิโตะเวลา 14:07 แล้วไปถึงสถานีเซนไดเวลา 17:25

หลังจากนั้นรถไฟก็ออกแล้วไปจอดที่สถานีสถานีคัตสึตะ (勝田駅かつたえき) ในเมืองฮิตาจินากะ (ひたちなか) ที่อยู่ถัดจากสถานีมิโตะไปต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีสถานีโอมิกะ (大甕駅おおみかえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอมิกะ (おおみかちょう)ถัดมาจอดที่สถานีฮิตาจิตางะ (常陸多賀駅ひたちたがえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิตาจิ (日立市ひたちし)ทิวทัศน์ภายในเมืองฮิตาจิหลังจากที่รถไฟออกจากสถานีมา ทางรถไฟตรงนี้อยู่ใกล้ทะเล เลยเห็นชายทะเล
แล้วก็มาถึงสถานีฮิตาจิ (日立駅ひたちえき)ทิวทัศน์หลังจากออกจากสถานีฮิตาจิมา
ระหว่างนี้คนตรวจตั๋วได้เดินเข้ามายังที่นั่งที่เราอยู่แล้วให้จ่ายเงินค่ารถด่วนตรงนั้นเลย จ่ายไป ๒๘๑๐ เยนจากนั้นก็มาถึงสถานีทากาฮางิ (高萩駅たかはぎえき) ในเมืองทากาฮางิ (高萩市たかはぎし) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอิบารากิ นี่เป็นสถานีสุดท้ายในจังหวัดอิบารากิที่รถด่วนฮิตาจิจะมาจอดแล้วหลังจากนั้นรถไฟก็เข้าสู่เขตเมืองอิวากิ (いわき市) จังหวัดฟุกุชิมะแล้วมาจอดที่สถานีนาโกโสะ (勿来駅なこそえき) บริเวณนี้ปัจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอิวากิซึ่งกินพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ในอดีตแถบนี้เป็นเมืองหนึ่งชื่อเมืองนาโกโสะ (勿来町なこそまち) ถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิเมื่อปี 1966
แผนที่เมืองอิวากิในจังหวัดฟุกุชิมะ แสดงเป็นสีชมพูเข้มขนาดใหญ่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ อิวากินั้นเป็นทั้งเมืองที่มีพื้นที่มากที่สุดและประชากรมากที่สุดของจังหวัดฟุกุชิมะ แต่ไม่ได้เป็นเมืองเอกของจังหวัด
ถัดมาก็จอดที่สถานีอิซึมิ (泉駅いずみえき) ซึ่งก็ยังอยู่ในเขตเมืองอิวากิ แต่อยู่ในเขตที่เมื่อก่อนเป็นเมืองอิซึมิ (泉町いずみまち) ถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิในปี 1954
ถัดมาเป็นสถานียุโมโตะ (湯本駅ゆもとえき) อยู่ในเมืองอิวากิเช่นกัน ส่วนนี้เคยเป็นเมืองยุโมโตะ (湯本町ゆもとまち) ก่อนจะถูกควบรวมเข้ากับเมืองอิวากิในปี 1966ต่อมาก็มาถึงสถานีอิวากิ (いわきえき) ซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองอิวากิ
ภาพถ่ายภายในบริเวณเมืองอิวากิหลังจากที่ออกจากสถานีมา
จากนั้นรถไฟก็ออกจากเขตเมืองอิวากิแล้วเข้าสู่เมืองฮิโรโนะ (広野町ひろのまち) จอดที่สถานีฮิโรโนะ (広野駅ひろのえき)ต่อมาก็มาจอดที่สถานีโทมิโอกะ (富岡駅とみおかえき) ในเมืองโทมิโอกะ (富岡町とみおかまち) เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการแผ่นดินใหวคลื่นทสึนามิในปี 2011 จนทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิมีรังสีรั่วไหล ทำให้เป็นพื้นที่ร้างที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ผู้คนต้องอพยพออกไปหมด แต่ว่าตอนนี้เริ่มฟื้นฟูแล้ว รถไฟก็กลับมาวิ่งผ่าน ผู้คนก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยกัน แม้คนจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม

ภาพที่ถ่ายหลังออกจากสถานีโทมิโอกะระหว่างทางไปสู่สถานีถัดไป
สถานีถัดมาที่รถไฟจอดคือสถานีโอโนะ (大野駅おおのえき) ในเมืองโอกุมะ (大熊町おおくままち) ที่นี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากรังสีรั่วไหลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นกันบริเวณเมืองนี้หลังออกจากสถานีมา
ถัดมาถึงสถานีฟุตาบะ (双葉駅ふたばえき) ในเมืองฟุตาบะ (双葉町ふたばまち) เมืองนี้เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิ จึงเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ประสบภัย ฟื้นฟูช้าเมื่อเทียบกับเมืองอื่น

บรรยากาศภายในบริเวณเมืองนี้
ถัดมาเป็นสถานีนามิเอะ (浪江駅なみええき) ในเมืองนามิเอะ (浪江町なみえまち) ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเช่นกัน
จากนั้นเราก็เลยผ่านส่วนที่เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกมาแล้ว ถัดมาเป็นสถานีฮาราโนมาจิ (はら町駅まちえき) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองมินามิโซวมะ (南相馬市みなみそうまし)
ต่อมารถไฟก็มาจอดที่สถานีโซวมะ (相馬駅そうまえき) ในเมืองโซวมะ (相馬市そうまし) ที่นี่เป็นสถานีสุดท้ายในจังหวัดฟุกุชิมะที่รถด่วนฮิตาจิจอดแล้วหลังจากนั้นรถไฟก็เข้าสู่จังหวัดมิยางิ แต่ก็ไม่ได้จอดที่สถานีไหนเลย จนมาถึงปลายทางที่สถานีเซนได (仙台駅せんだいえき) ในที่สุด ตอนเวลา 17:25

ตอนที่เรามาถึงจะแตะบัตรออกจากสถานีก็กลับพบว่าเงินในบัตรไม่พอ ค่าโดยสารที่ต้องจ่ายในบัตรเป็นค่าระยะทางจากสถานีมิโตะถึงสถานีเซนไดนั้นคือ ๔๕๑๐ เยน แต่ในบัตรเหลือแค่ ๓๗๑๙ เยน จึงต้องเติมเงินที่เครื่องนี้ จึงจะออกไปได้หลังจากนั้นก็เดินในบริเวณชั้นใต้ดินของสถานีเซนไดเพื่อหาอะไรกินก่อนกลับ
มื้อนี้เลือกกินที่ร้านโซบะมารุมัตสึ (丸松まるまつ)สั่งคาชิวะนัมบัง (かしわ南蛮なんばん) ๘๒๐ เยน

หลังจากนั้นก็เดินทางกลับที่พักไปพักผ่อน การเที่ยวเดินทางในครั้งนี้ก็ปิดฉากลงแต่เพียงเท่านี้-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศญี่ปุ่น >> อิบารากิ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> ฟุกุชิมะ
-- ท่องเที่ยว >> รถไฟ
-- ประเทศญี่ปุ่น >> มิยางิ

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文