φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 10 คำลักษณนาม
เขียนเมื่อ 2009/10/04 17:13
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42

บทที่ 10 คำลักษณนาม (助数詞)

คำลักษณนามคือคำนามที่ใช้นับสิ่งของต่างๆหรือจำนวนครั้งของการกระทำ

 

1. คำลักษณนามของคำนาม
วางไว้หน้าคำนามเพื่อบอกจำนวน
เลขจำนวน+คำลักษณนาม+คำนาม

我有一姐姐。
我有一姐姐。

Wo3 you3 yi2 ge5 jie3jie5

私には妹が1います。
ฉันมีพี่สาว 1 คน

他买三毛衣。
他買三毛衣。

Ta1 mai3 san1 jian4 mao2yi1

彼はセーターを3買います。
เขาซื้อเสื้อขนสัตว์ 3 ตัว

 

โดยคำลักษณนามนั้นจะต่างกันออกไปตามชนิดของคำนามต่างๆ

1.1 (個) ge5 = อัน
ใช้กับคนหรือสรรพสิ่งต่างๆได้ทั้งหมด
เช่น คน, แอปเปิ้ล, ประเทศ, ความฝัน

1.2 bei1 = ถ้วย
ใช้กับสิ่งที่ใส่อยู่ในถ้วย
เช่น น้ำ, ชา, กาแฟ, นม

1.3 ping2 = ขวด
ใช้กับสิ่งที่ใส่อยู่ในขวด
เช่น เหล้า, น้ำผลไม้, น้ำแร่

1.4 zhi1 = แท่ง, ขบวน
ใช้กับสิ่งที่มี
คำลักษณะเป็นแท่งยาว หรือใช้กับกองทัพ
เช่น ดินสอ, ปากกา, บุหรี่, กองทัพทหาร

1.5 ben3 = เล่ม
ใช้กับพวกหนังสือ
เช่น หนังสือ, นิตยสาร, นิยาย, พจนานุกรม

1.6 条 (條) tiao2 = ตัว, สาย
ใช้กับอะไรที่เรียวยาว หรือเป็นระยะยาว
เช่น ปลา, หมา, กางเกง, ถนน, แม่น้ำ, ข่าว

1.7 zuo4 = หลัง, ลูก, แห่ง
ใช้กับสิ่งใหญ่ๆที่อยู่กับที่
เช่น ภูเขา, ตึก, โรงเรียน, สะพาน

1.8 jia4 = เครื่อง
ใช้กับสิ่งที่เกิดจากการประกอบสร้างขึ้นมา
เช่น กล้องถ่ายรูป, วิทยุ, เครื่องบิน

1.9 只 (隻) zhi1 = ตัว
ใช้กับสัตว์หรือเรือ
เช่น นก, แมว, เรือ

* ตัวนี้อ่านออกเสียงคนละแบบกับในบทที่ 7 ซึ่งจะออกเสียงเป็น zhi3 ต้องระวังด้วย

1.10 jian4 = ชิ้น, เรื่อง
ใช้กับเสื้อผ้า(โดยทั่วไปใช้กับท่อนบน) สิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ
เช่น เสื้อ, สินค้า, สัมภาระ, เรื่องราว

1.11 块 (塊) kuai4 = ก้อน
ใช้กับของที่เป็นก้อน
เช่น เนื้อ, สบู่, หิน

1.12 wei4 = ท่าน
ใช้กับคน เป็นการยกย่อง
เช่น คุณครู, ศาสตราจารย์, แขก

1.13 双(雙) shuang1 = คู่
ใช้กับของที่เป็นคู่
เช่น ตา, รองเท้า, ถุงเท้า, ตะเกียบ

1.14 对 (對) dui4 = คู่
ใช้พูดรวมสองอย่างเป็นหนึ่ง
สามีภรรยา, ฝาแฝด

1.15 ba3 = เล่ม, ตัว, คัน, หยิบมือ
ใช้กับสิ่งที่มีที่จับ หรือปริมาณหยิบมือ
ดาบ, เก้าอี้, ร่ม, ข้าว

1.16 张 (張) zhang1 = แผ่น
ใช้กับสิ่งที่มีรูปร่างแบนราบ หรือผิวราบ
เช่น โต๊ะ, กระดาษ, ตั๋ว, รูปถ่าย

 

2. คำลักษณนามของการกระทำ
วางไว้หลังกริยาเพื่อบอกจำนวนครั้งที่ทำ
กริยา+เลขจำนวน+
คำลักษณนาม

去过三
我去過三

Wo3 qu4guo5 san1 ci4

私は3いきました。
ฉันเคยไป 3 รอบ

看了两
我看了兩

Wo3 kan4le5 liang3 bian4

彼は2度読みました。
ฉันดูแล้ว 2 รอบ

2.1 ci4
ใช้กับจำนวนครั้งที่ทำซ้ำเดิม

我去过美国两
我去過美国兩

Wo3 qu4guo5 mei3guo2 liang3 ci4

私はアメリカへ2行ったことがあります。
ฉันเคยไปอเมริกา 2 รอบ

2.2 hui2
ใช้กับจำนวนครั้งที่ทำซ้ำเดิม

见过他三
我見
他三
Wo3 jian4guo5 ta1 san1 hui2

私は彼に3会ったことがあります。
ฉันเคยเจอเขา 3 ครั้ง

2.3 bian4
ใช้กับสิ่งที่มีการดำเนินตั้งแต่ต้นจนจบ

我看了一展览会。
我看了一展覽會。

Wo3 kan4le5 yi2 bian4 zhan3lun3hui4

私は展覧会を1見ました。
ฉันดูงานนิทรรศการมาแล้ว 1 รอบ

今天早上我念了三课文
今天早上我念了三課文

Jin1tian1 zao3shang4 wo3 nian4le5 san1 bian4 ke4wen2

今朝、私は教科書の本分を3声に出して読みました。
เมื่อเช้าฉันอ่านออกเสียงข้อความในหนังสือ 3 รอบ

2.4 tang4
ใช้กับเที่ยวของการไปกลับ

我去一香港
Wo3 qu4 yi2 tang4 Xiang1gang3

香港へ行きます。
ฉันไปฮ่องกง 1 เที่ยว

2.5 顿 (頓) dun4
ใช้กับการกิน การต่อย การดุว่า

老师批评了他一
老師批評了他一

Lao3shi1 pi1ping2le5 ta1 yi2 dun4

先生は彼を1しかりました。
อาจารย์ว่าเขาแล้ว 1 ที

2.6 场 (場) chang3
ใช้กับการแสดงหรือแข่งขัน

我看了四比赛。
我看了四比賽。

Wo3 kan4le5 si4 chang3 bi3sai4

私は試合を4見ました。
ฉันดูการแข่งขันมา 4 รอบแล้ว

 

3. การบอกวันเดือนปี
nian2
yue4
日/号 ri4/hao4
โดยปกติจะไม่ใช้ ในการบอกวันเดือนปี
เป็นภาษาพูดของ

今天八二十三
今天八二十三

jin1tian1 ba1yue4 er4shi2san1 hao4

今日は8月23日です。
วันนี้วันที่ 23 เดือน 8 (สิงหาคม)

我是一九七四生的。
我是一九七四生的。

Wo3 shi yi1jiu3qi1si4 nian2 sheng1 de5

私は1974に生まれました。
ฉันเกิดปี 1974

前天 qian2tian1 = เมื่อวานซืน
昨天 zuo2tian1 = เมื่อวาน
今天 jin1tian1 = วันนี้
明天 mingtian1 = พรุ่งนี้
后天 (後天) hou4tian1 = มะรืนนี้
上上个星期 (上上個星期) shang4shang4ge5qing1qi1 = 2 สัปดาห์ที่แล้ว
上个星期 (上個星期) shang4ge5qing1qi1 = สัปดาห์ที่แล้ว
这个星期 (這個星期) zhe4ge5qing1qi1 = สัปดาห์นี้
下个星期 (下個星期) xia4ge5qing1qi1 = สัปดาห์หน้า
下下个星期 (下下個星期) xia4xia4ge5qing1qi1 = 2 สัปดาห์หน้า
上上个月 (上上個月) shang4shang4ge5yue4 = 2 เดือนที่แล้ว
上个月 (上個月) shang4ge5yue4 = เดือนที่แล้ว
这个月 (這個月) zhe4ge5yue4 = เดือนนี้
下个月 (下個月) xia4ge5yue4 = เดือนหน้า
下下个月 (下下個月) xia4xia4ge5yue4 = 2 เดือนหน้า
前年 qian2nian2 = 2 ปีที่แล้ว
去年 qu4nian2 = ปีที่แล้ว
今年 jin1nian2 = ปีนี้
明年 min2nian2 = ปีหน้า
后年 (後年) hou4nian2 = 2 ปีหน้า

 

4. การบอกวันในรอบสัปดาห์
สำหรับวันในรอบสัปดาห์นั้นเรียกได้ 3 แบบคือ 星期, 礼拜 (禮拜), 周

และวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์จะเรียกแทนด้วย 1 ถึง 6 เรียงตามลำดับ วันอาทิตย์อาจใช้ หรือ ก็ได้

明天星期五
Ming2tian1 xing1qi1wu3

明日は金曜日です。
พรุ่งนี้วันศุกร์

เวลาถามว่าวันอะไรก็จะใช้ 几 (幾)

今天礼拜几
今天禮拜幾

jin1tian1 li3bai4 ji3

今日は何曜日です。
วันนี้วันอะไร?

星期 / 礼拜 / 周
xing1qi1/li3bai4/zhou1
= วัน(ในรอบสัปดาห์)

星期一 / 礼拜一(禮拜一) / 周一
xing1qi1yi1/li3bai4yi1/zhou1yi1
= วันจันทร์

星期二 / 礼拜二(禮拜二) / 周二
xing1qi1er4/li3bai4er4/zhou1er4
= วันอังคาร

星期三 / 礼拜三(禮拜三) / 周三
xing1qi1san1/li3bai4san1/zhou1san1
= วันพุธ

星期四 / 礼拜四(禮拜四) / 周四
xing1qi1si4/li3bai4si4/zhou1si4
= วันพฤหัส

星期五 / 礼拜五(禮拜五) / 周五
xing1qi1wu3/li3bai4wu3/zhou1wu3
= วันศุกร์

星期六 / 礼拜六(禮拜六) / 周六
xing1qi1liu4/li3bai4liu4/zhou1liu4
= วันเสาร์

星期日 / 礼拜日(禮拜日) / 周日 / 星期天 / 礼拜天(禮拜天)
xing1qi1ri4/li3bai4ri4/zhou1ri4/xing1qi1tian1/li3bai4tian1
= วันอาทิตย์

 

5. การบอกเวลา
โมง : เลขจำนวน++(钟)
นาที : เลขจำนวน++(钟)
วินาที : เลขจำนวน++(钟)

我明天下午五点去。
我明天下午五點去 。

Wo3 ming2tian1 xia1wu3 wu3 dian3 qu4

私は明日の午後5時にいきます。
ฉันไปพรุ่งนี้ตอน 5 โมงเย็น

เวลาที่จะถามว่ากี่โมงก็จะใช้ 几 (幾)

你们几点出发?
你們幾點出發?

Ni3men5 ji3 dian3 chu1fa1

あなたたちは何時に出発するんですか。
พวกเธอออกเดินทางกี่โมง?

 

สำหรับ15, 30, 45 นาที จะมีคำที่ใช้เรียกอีกต่างหากด้วย
十五分 = 一刻 = 15 นาที
三十分 = = 30 นาที
四十五分 = 三刻 = 45 นาที

คำว่า มีความหมายว่าเศษ 1 ส่วน 4

咱们四点一刻见。
咱們四點一刻見 。

Zan2men5 si4 dian3 yi2ke4 jian4

私たち、4時15分に会いましょう。
พวกเราเจอกัน 4 โมง 15 นาที

他每天八点上班。
他每天八點上班。

Ta1mei3 tian1 ba1 dian3 ban4 shang4ban1

彼は毎日8時に出勤します。
เขาไปทำงาน 8 โมงครึ่งทุกวัน

 

อาจใช้ในรูปว่าอีกกี่นาทีก่อนจะถึงชั่วโมงนั้นได้

八点五十分 (8 โมง 50 นาที) = 差十分九点 (10 นาที ก่อน 9 โมง)

คำว่า มีความหมายว่า ขาดไปหรือไม่พอ

咱们差五分十点见。
咱們差五分十點見。

Zan2men5 cha4 wu3 fen1 shi2 dian3 jian4

私たち、10時5分前に会いましょう。
พวกเราเจอกัน 5 นาทีก่อน 10 โมง

那就是九点五十五分吧。
那就是九點五十五分吧。

Na4 jiu4shi4 dian3 wu3shi2wu3 fen1 ba5

それはつまり9時55分ですね。
นั่นหมายถึง 9 โมง 55 นาทีสินะ

 

คำต่างๆที่บอกถึงช่วงเวลา

早上 zao3shang4 = เช้า
上午 shang4wu3 = ก่อนเที่ยง
中午 zhong1wu3 = เที่ยง
下午 xia4wu3 = หลังเที่ยง
傍晚 bang4wan3 = เย็น
晚上/夜晚/夜里 wan3shang4/ye4wan3/ye4wu3 = กลางคืน

 

6. การบอกจำนวนเงิน
หน่วยเงินของจีนก็คือ 元,角,分 แต่ว่าภาษาพูดจะเรียกเป็น 块 (塊),毛,分
yuan2 = หยวน
jiao3 = เจี่ยว
fen1 = เฟิน

ในภาษาพูดใช้
块 (塊) kuai4 = หยวน
mao2 = เจี่ยว
1หยวน = 10 เจี่ยว = 100 เฟิน

ในภาษาพูดปกติจะละหน่วยเล็ก (เช่นเดียวกับในภาษาไทย)

这是多少钱
這是多少錢

Zhe4 shi4 duo1shao5 qian2

これはいくらですか。
นั่นเป็นเงินเท่าไหร่

二十三五()。
二十三五()。

er4shi2san1 kuai4 wu3 (mao2)

23(
)です。
23 หยวน 5 (เจี่ยว)

 

7. การบอกอายุ
เวลาที่ถามอายุนั้น คำที่ใช้จะต่างไปตามอายุของคู่สนทนา และอาวุโสสูงกว่าหรือต่ำกว่า
- ถามเด็กที่ยังไม่ถึง 10 ขวบ ใช้ 几岁 ji3sui4
- ถามคนที่อายุมากกว่าและไม่ได้อาวุโสกว่า ใช้ 多大 duo1da4
- ถามคนที่อาวุโสกว่า ใช้  多大年纪/岁数 duo1da4 nian2ji4/sui4shu4

你几岁了
你幾歲了

Ni3 ji3 sui4 le5

いくつになったの。
เธออายุกี่ขวบแล้ว?

您今年多大年纪
您今年多大年紀

Nin2 jin1nian2 dua1 da4 nian2ji4

今年おいくつになられますか。
ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ (ครับ/ค่ะ) ?

 

รวมศัพท์เพิ่มเติมในบทนี้
毛衣 mao2yi1 = เสื้อขนสัตว์
美国 mei3guo2 = ประเทศสหรัฐอเมริกา
展览会 (展覽會) zhan3l
an3hui4 = งานนิทรรศการ
香港 Xiang1gang3 = ฮ่องกง

nian4 = อ่านออกเสียง
课文 (課文) ke4wen2 = ข้อความในหนังสือ, บทเรียน
比赛 (比賽) bi3sai4 = การแข่งขัน
出发 (出發) chu1fa1 = ออกเดินทาง
钱 (錢) qian2 = เงิน, เหรียญ-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ภาษาศาสตร์ >> เรียนภาษา
-- ภาษาศาสตร์ >> ภาษาจีน >> ภาษาจีนกลาง

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文