φυβλαςのβλογ
phyblasのブログโครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น บทที่ ๘: การเรียนรู้ของเพอร์เซปตรอนหลายชั้น
เขียนเมื่อ 2018/08/26 23:27
แก้ไขล่าสุด 2022/07/10 21:10
>> ต่อจาก บทที่ ๗ในบทนี้จะสร้างเพอร์เซปตรอนสองชั้นเพื่อแก้ปัญหาการจำแนกประเภทการคำนวณ

พิจารณาปัญหาการจำแนกประเภทหลายกลุ่มโดยใช้เพอร์เซปตรอนสองชั้นโดยมีฟังก์ชันกระตุ้นระหว่างชั้นเป็นฟังก์ชันซิกมอยด์ (ที่จริง ReLU นิยมใช้มากกว่า แต่เพื่อความง่ายในที่นี้จะใช้ซิกมอยด์ ถ้าเข้าใจหลักการแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ ReLU แทนก็ทำได้ทันที)

หลักการคิดก็จะใช้การแพร่ย้อนกลับเพื่อคำนวณหาอนุพันธ์ แล้วสุดท้ายก็ใช้การเคลื่อนลงตามความชันเพื่อปรับพารามิเตอร์ เช่นเดียวกับในบทก่อนๆ

เริ่มจากเขียนกราฟคำนวณโดย
..(8.1)

หาอนุพันธ์ได้
..(8.2)

แทนลงกราฟคำนวณได้แบบนี้พารามิเตอร์ที่ต้องปรับมีทั้งหมด ๔ ตัว
..(8.3)

ส่วนค่าน้ำหนักตั้งต้นในที่นี้จะกำหนดแบบสุ่ม เพราะในเพอร์เซปตรอนสองชั้นขึ้นไปปกติแล้วค่าน้ำหนักตั้งต้นจะกำหนดเป็น 0 หมดไม่ได้ เหตุผลจะกล่าวถึงโดยละเอียดอีกทีในบทที่ ๑๓ ส่วนค่าไบแอสยังคงกำหนดเป็น 0โปรแกรม

คราวนี้ลองยกตัวอย่างเป็นข้อมูล ๔ กลุ่มที่ไม่อาจจำแนกโดยเชิงเส้นได้แบบนี้
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(4)
r = np.hstack([np.random.normal(0.8,0.25,100),
        np.random.normal(2,0.3,100),
        np.random.normal(3.6,0.4,100),
        np.random.uniform(0.2,4.5,100)])
t = np.hstack([np.random.uniform(0,np.pi,300),
        np.random.uniform(-np.pi,0,100)])
X = np.array([r*np.cos(t),r*np.sin(t)]).T
z = np.arange(4).repeat(100)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,alpha=0.7,edgecolor='g',cmap='plasma')
plt.show()สร้างคลาสขึ้นมาแล้วใช้จำแนกกลุ่ม
def sigmoid(x):
  return 1/(1+np.exp(-x))

def softmax(x):
  exp_x = np.exp(x.T-x.max(1))
  return (exp_x/exp_x.sum(0)).T

def ha_1h(z,n):
  return (z[:,None]==range(n)).astype(int)

def ha_entropy(z,h):
  return -(np.log(h[z==1]+1e-10)).mean()

class Prasat2chan:
  def __init__(self,m,eta):
    self.m = m
    self.eta = eta
  
  def rianru(self,X,z,n_thamsam):
    self.kiklum = int(z.max()+1)
    Z = ha_1h(z,self.kiklum)
    self.w1 = np.random.normal(0,1,[X.shape[1],self.m])
    self.b1 = np.zeros(self.m)
    self.w2 = np.random.normal(0,1,[self.m,self.kiklum])
    self.b2 = np.zeros(self.kiklum)
    self.entropy = []
    self.khanaen = []
    for o in range(n_thamsam):
      a1 = self.ha_a1(X)
      h1 = sigmoid(a1)
      a2 = self.ha_a2(h1)
      h2 = softmax(a2)
      J = ha_entropy(Z,h2)
      ga2 = (h2-Z)/len(Z)
      gh1 = np.dot(ga2,self.w2.T)
      ga1 = gh1*h1*(1-h1)
      self.w2 -= self.eta*np.dot(h1.T,ga2)
      self.b2 -= self.eta*ga2.sum(0)
      self.w1 -= self.eta*np.dot(X.T,ga1)
      self.b1 -= self.eta*ga1.sum(0)
      self.entropy.append(J)
      khanaen = ((a2).argmax(1)==z).mean()
      self.khanaen.append(khanaen)
      if(o%100==99):
        print(u'ผ่านไป %d รอบ คะแนน %.3f'%(o+1,khanaen))
  
  def thamnai(self,X):
    a1 = self.ha_a1(X)
    h1 = sigmoid(a1)
    a2 = self.ha_a2(h1)
    h2 = softmax(a2)
    return h2.argmax(1)
    
  def ha_a1(self,X):
    return np.dot(X,self.w1) + self.b1
  
  def ha_a2(self,X):
    return np.dot(X,self.w2) + self.b2

prasat = Prasat2chan(m=10,eta=0.5)
prasat.rianru(X,z,n_thamsam=2000)

mm = X.max()*1.05
mx,my = np.meshgrid(np.linspace(-mm,mm,200),np.linspace(-mm,mm,200))
mX = np.array([mx.ravel(),my.ravel()]).T
mz = prasat.thamnai(mX).reshape(200,-1)
plt.axes(aspect=1,xlim=(-mm,mm),ylim=(-mm,mm))
plt.contourf(mx,my,mz,cmap='plasma',alpha=0.1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],50,c=z,alpha=0.7,edgecolor='g',cmap='plasma')
plt.show()
สามารถแบ่งออกมาได้อย่างสวยงาม

จำนวนเซลล์ประสาทในชั้นตรงกลางตั้งไว้ให้สามารถปรับได้ตามที่ต้องการ อาจลองปรับดูแล้วเทียบผลลัพธ์ได้

โดยทั่วไปแล้วจำนวนเซลล์ในชั้นซ่อนเป็นอะไรที่ไม่ตายตัว ยากจะอธิบาย หากให้เยอะๆไว้ก็คิดอะไรได้ซับซ้อนขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการเรียนรู้เกินจากการที่มิติเยอะเกินไป จึงไม่ใช่ว่ายิ่งเพิ่มก็ยิ่งดีต่อมาลองใช้กับข้อมูลรูปร่างแบบเดียวกับที่ใช้ในบทที่ ๖ (โหลด >> https://phyblas.hinaboshi.com/triamhai/ruprang-raisi-25x25x1000x5.rar)
from glob import glob
n = 1000
X = np.array([plt.imread(x) for x in sorted(glob('ruprang-raisi-25x25x1000x5/*/*.png'))])
X = X.reshape(-1,25*25)
z = np.arange(5).repeat(n)

prasat = Prasat2chan(m=50,eta=0.25)
prasat.rianru(X,z,n_thamsam=12000)

plt.subplot(211,xticks=[])
plt.plot(prasat.entropy,'#77aa77')
plt.ylabel(u'เอนโทรปี',family='Tahoma')
plt.subplot(212)
plt.plot(prasat.khanaen,'#77aa77')
plt.ylabel(u'คะแนน',family='Tahoma')
plt.xlabel(u'จำนวนรอบ',family='Tahoma')
print(prasat.khanaen[-1])
plt.show()

โค้ดจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะข้อมูลเยอะ ที่จริงแล้วสามารถทำให้เร็วขึ้นได้โดยใช้การเคลื่อนลงตามความชันแบบปรับปรุงใหม่ (บทที่ ๑๒) และมินิแบตช์ (บทที่ ๑๕) แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงจึงทำแบบนี้ไปก่อน

จะเห็นว่าถ้าเข้าใจหลักการแล้วจะโครงจ่ายสองชั้นหรือหลายชั้นขึ้นไปอีกก็ไม่ยาก รูปแบบการคำนวณก็ซ้ำเดิม ต่อไปเรื่อยๆ

แต่ว่าเขียนอะไรคล้ายเดิมซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดูยืดยาว ในเมื่อเรารู้ว่าโครงสร้างของโครงข่ายแบ่งเป็นชั้นๆแน่นอน แล้วแต่ละชั้นก็มีการคำนวณที่แน่นอนแบบนี้ ถ้างั้นก็สร้างเป็นชั้นๆแล้วค่อยเอามาประกอบน่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ในเฟรมเวิร์กโครงข่ายประสาทเทียมเช่น pytorch หรือ keras ล้วนใช้วิธีการนิยามคลาสของชั้นต่างๆไว้แล้วเวลาใช้ก็นำมาประกอบ

ดังนั้นในบทต่อไปจะแนะนำวิธีการสร้างโครงสร้างเป็นชั้นๆ>> อ่านต่อ บทที่ ๙


-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- คอมพิวเตอร์ >> ปัญญาประดิษฐ์ >> โครงข่ายประสาทเทียม
-- คอมพิวเตอร์ >> เขียนโปรแกรม >> python >> numpy

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

目次

日本による名言集
モジュール
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
機械学習
-- ニューラル
     ネットワーク
javascript
モンゴル語
言語学
maya
確率論
日本での日記
中国での日記
-- 北京での日記
-- 香港での日記
-- 澳門での日記
台灣での日記
北欧での日記
他の国での日記
qiita
その他の記事

記事の類別ติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

 記事を検索

 おすすめの記事

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文