φυβλαςのβλογ
บล็อกของ phyblasปราสาทนาโงยะ บ้านเกิดของโอดะ โนบุนางะ
เขียนเมื่อ 2013/07/07 02:28
แก้ไขล่าสุด 2021/09/28 16:42


#อาทิตย์ 27 ม.ค. 2013

หลังจากที่เดินทางไกลจากเกียวโตมาถึงนาโงยะแล้ว https://phyblas.hinaboshi.com/20130704

ก็ได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเมือง โดยที่แรกที่จะไปก็คือปราสาทนาโงยะ (名古屋城)

ปราสาทนาโงยะเป็นปราสาทโบราณที่ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงยุคเซงโงกุ (1493–1590) โดยตอนแรกใช้ชื่อว่าปราสาทนาโงยะ (那古野城) ซึ่งอ่านเหมือนกันแต่ว่าคันจิเขียนใช้อักษรต่างจากนาโงยะในปัจจุบัน

ผู้ที่ครองปราสาทนาโงยะเป็นคนตระกูลโอดะ (織田氏) ซึ่งมีบุคคลสำคัญแห่งยุคเซงโงกุที่เป็นที่รู้จักกันดีคือโอดะ โนบุนางะ (織田信長) เขาเกิดที่ปราสาทนี้เมื่อปี 1534

โนบุนางะได้เป็นผู้สืบทอดปราสาทนี้ต่อมาในปี 1555 ก็ย้ายไปอยู่ที่ปราสาทคิโยสึ (清洲城) ซึ่งอยู่ในเมืองคิโยสึ (清洲市) เมืองข้างๆนาโงยะ ส่วนปราสาทนาโงยะก็ถูกทิ้งร้างไป

แต่หลังจากนั้นพอเข้ายุคเอโดะ (1603–1868) โชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสึ (徳川家康) ได้สั่งให้สร้างปราสาทนาโงยะขึ้นใหม่ในปี 1609 เพื่อเป็นที่ทำการของแคว้นโอวาริ (尾張藩) ซึ่งถูกตั้งขึ้นใหม่

ปราสาทนี้อยู่ต่อมาเรื่อยๆโดยตลอดจนได้รับการตั้งให้เป็นสมบัติของชาติ แต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเมืองนาโงยะถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักในวันที่ 14 พฤษภาคม 1945 ปราสาทนาโงยะก็ได้ถูกระเบิดทำลายลง

ปราสาทที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1959 ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กให้ภายนอกดูเหมือนของเดิม แต่ภายในมีการใช้ลิฟต์มีอุปกรณ์ทันสมัยมากมาย

ปราสาทนาโงยะเป็นหนึ่งในหกปราสาทที่ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่สองและสร้างขึ้นมาใหม่ โดยที่ก่อนหน้านี้อีกห้าแห่งที่เหลือเราได้ไปเที่ยวมาแล้ว เรียงตามลำดับที่ไปมาคือ
- ปราสาทวากายามะ (和歌山城) เมืองวากายามะ (和歌山市) จังหวัดวากายามะ เมื่อวันที่ 17 https://phyblas.hinaboshi.com/20130122
- ปราสาทโอกายามะ (岡山城) เมืองโอกายามะ (岡山市) จังหวัดโอกายามะ เมื่อวันที่ 18 https://phyblas.hinaboshi.com/20130203
- ปราสาทโองากิ (大垣城) เมืองโองากิ (大垣市) จังหวัดกิฟุ เมื่อวันที่ 20 https://phyblas.hinaboshi.com/20130217
- ปราสาทฟุกุยามะ (福山城) เมืองฟุกุยามะ (福山市) จังหวัดฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 23 https://phyblas.hinaboshi.com/20130324
- ปราสาทฮิโรชิมะ (広島城) เมืองฮิโรชิมะ (広島市) จังหวัดฮิโรชิมะ เมื่อวันที่ 25 https://phyblas.hinaboshi.com/20130604
และแห่งสุดท้ายก็คือ ปราสาทนาโงยะแห่งนี้ ซึ่งเป็นปราสาทที่ถูกทำลายเป็นแห่งแรกสุด

ปัจจุบันปราสาทนาโงยะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเมย์โจว (名城公園)เรานั่งรถไฟใต้ดินจากสถานีนาโงยะมาลงที่สถานีชิยากุโชะ (市役所駅) ซึ่งแปลว่าที่ทำการอำเภอ ตึกที่ทำการอำเภอก็อยู่ตรงข้างๆนี้เอง

ตามทางจะเห็นว่ามีหิมะอยู่ประปรายที่เห็นนี่เป็นคูที่ล้อมรอบสวนสาธารณะเมย์โจวไว้ ปราสาทนาโงยะอยู่ภายในนี้ คูนี้ตอนนี้แห้งเหือดไม่มีน้ำอยู่เลยทางเดินข้ามคูเห็นมีพระเดินเข้าไปด้วยจากตรงนี้จะเข้าไปต้องจ่ายค่าผ่านทาง ค่าเข้าคือ ๕๐๐ เยน แต่ถ้ามีบัตรโดนิจิเอโกะก็สามารถลดราคาได้เหลือ ๔๐๐ เยน ซึ่งเรามีบัตรนี้อยู่แล้วก็เลยได้ลดตั๋วเมื่อผ่านประตูเข้ามาก็เห็นตัวปราสาททันทีจากไกล ส่วนที่เห็นนี้เป็นป้อมมุมตะวันออกเฉียงใต้ (東南隅櫓) ของปราสาท เป็นส่วนดั้งเดิมของตัวปราสาทที่ยังเหลืออยู่จากสมัยโบราณ ตอนนี้ได้รับการตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญรอบๆบริเวณก็เห็นหิมะประปราย แม้ว่าจะไม่หนาเท่าไหร่ เพื่อนเราก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยมาเที่ยวที่นี่เหมือนกัน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาตอนหิมะค้างอยู่
จากตรงนี้มองไปเห็นหอหลักของปราสาทด้วยตรงนี้เห็นคนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากป้อมมุมตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาดูใกล้ๆ
เดินต่อมาจะเจอป้อมมุมตะวันตกเฉียงใต้ (西南隅櫓) ซึ่งกำลังซ่อมแซมอยู่เลยไม่ค่อยน่าดูนักคูที่ล้อมรอบปราสาทนั้นตื้นและแห้ง ไม่มีน้ำอยู่เลย ตอนนี้มีแต่หิมะเต็มไปหมด
ทางด้านตะวันตกของคูเชื่อมเข้ากับคูด้านนอกซึ่งลึกกว่า ใหญ่กว่า และมีน้ำอยู่ คูด้านนอกสวนสาธารณะที่นี่แปลกตรงที่ความลึกแต่ละด้านไม่เท่ากัน ด้านตะวันตกและเหนือจะลึกและมีน้ำอยู่ แต่ด้านตะวันออกและใต้จะตื้นและเหือดแห้งไม่มีน้ำและเดินต่อมามุมนี้เราจะเห็นตัวอาคารหลักของปราสาทจากด้านนอกเข้ามาดูใกล้ๆ
แล้วเราก็ข้ามสะพานทางฝั่งเหนือซึ่งอยู่ข้างๆอาคารหลักของปราสาท เข้ามาถึงก็เห็นทางเข้าปราสาทอยู่ตรงหน้า ได้เวลาเข้าไปชมด้านใน

 

ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ บางส่วนห้ามถ่ายรูปเลย บางส่วนให้ถ่ายรูปได้แต่แค่ห้ามเปิดแฟลช

ภาพจากบริเวณที่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้
นี่คือปลาชาจิ (鯱) ที่เขาให้คนมานั่งถ่ายรูปได้ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงปลาชาจิไปแล้วในตอนที่ไปปราสาทโอกายามะ https://phyblas.hinaboshi.com/20130203

สำหรับปราสาทนาโงยะนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องปลาชาจิสีทองเช่นกัน เพียงแต่ว่ามีอยู่แค่สองตัวที่หลังคาส่วนยอดสุดเท่านั้น ทำให้ปราสาทนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าปลาสาทปลาชาจิทอง (金鯱城, คินชาจิโจว)

ปลาชาจิสองตัวมีขนาดใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เหมือนกัน ตัวทางฝั่งเหนือเป็นตัวผู้ ยาว ๒.๖๒๑ เมตร หนัก ๑๒๗๒ ก.ก. มีเกล็ด ๑๑๒ เกล็ด ส่วนตัวทางใต้เป็นตัวเมีย ยาว ๒.๕๗๙ เมตร หนัก ๑๒๑๕ ก.ก. มีเกล็ด ๑๒๖ เกล็ด


ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมทิวทัศน์ สามารถมองออกไปเห็นตัวเมืองโดยรอบได้

นอกจากนี้ยังมีขายของที่ระลึกด้วยมีรูปปั้นปลาชาจิสีทองตัวเล็กๆขายด้วย เราตัดสินใจซื้อไปอันนึงตัวเล็กๆราคา ๗๔๐ เยนพวงกุญแจรูปตัวละครโมเอะประจำนาโงยะ มีสามตัวพอซื้อของด้านบนเสร็จเราได้เวลาออกมาการเที่ยวในปราสาทนาโงยะก็จบลงเท่านี้ นี่เป็นภาพสุดท้ายที่ถ่ายก่อนเดินจากไปหลังจากนั้นเราก็กลับไปขึ้นรถไฟใต้ดินที่เดิมเพื่อไปยังที่หมายต่อไป https://phyblas.hinaboshi.com/20130710-----------------------------------------

囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧囧

ดูสถิติของหน้านี้

หมวดหมู่

-- ประเทศญี่ปุ่น >> ไอจิ
-- ท่องเที่ยว >> ปราสาท☑ >> ปราสาทญี่ปุ่น
-- ประวัติศาสตร์ >> ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
-- ท่องเที่ยว >> หิมะ

ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของบทความไปลงที่อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาด หากต้องการนำบางส่วนไปลงสามารถทำได้โดยต้องไม่ใช่การก๊อปแปะแต่ให้เปลี่ยนคำพูดเป็นของตัวเอง หรือไม่ก็เขียนในลักษณะการยกข้อความอ้างอิง และไม่ว่ากรณีไหนก็ตาม ต้องให้เครดิตพร้อมใส่ลิงก์ของทุกบทความที่มีการใช้เนื้อหาเสมอ

สารบัญ

รวมคำแปลวลีเด็ดจากญี่ปุ่น
มอดูลต่างๆ
-- numpy
-- matplotlib

-- pandas
-- manim
-- opencv
-- pyqt
-- pytorch
การเรียนรู้ของเครื่อง
-- โครงข่าย
     ประสาทเทียม
ภาษา javascript
ภาษา mongol
ภาษาศาสตร์
maya
ความน่าจะเป็น
บันทึกในญี่ปุ่น
บันทึกในจีน
-- บันทึกในปักกิ่ง
-- บันทึกในฮ่องกง
-- บันทึกในมาเก๊า
บันทึกในไต้หวัน
บันทึกในยุโรปเหนือ
บันทึกในประเทศอื่นๆ
qiita
บทความอื่นๆ

บทความแบ่งตามหมวดติดตามอัปเดตของบล็อกได้ที่แฟนเพจ

  ค้นหาบทความ

  บทความแนะนำ

ตัวอักษรกรีกและเปรียบเทียบการใช้งานในภาษากรีกโบราณและกรีกสมัยใหม่
ที่มาของอักษรไทยและความเกี่ยวพันกับอักษรอื่นๆในตระกูลอักษรพราหมี
การสร้างแบบจำลองสามมิติเป็นไฟล์ .obj วิธีการอย่างง่ายที่ไม่ว่าใครก็ลองทำได้ทันที
รวมรายชื่อนักร้องเพลงกวางตุ้ง
ภาษาจีนแบ่งเป็นสำเนียงอะไรบ้าง มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน
ทำความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยจากประวัติศาสตร์ความเป็นมา
เรียนรู้วิธีการใช้ regular expression (regex)
การใช้ unix shell เบื้องต้น ใน linux และ mac
g ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียง "ก" หรือ "ง" กันแน่
ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
ค้นพบระบบดาวเคราะห์ ๘ ดวง เบื้องหลังความสำเร็จคือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หอดูดาวโบราณปักกิ่ง ตอนที่ ๑: แท่นสังเกตการณ์และสวนดอกไม้
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมโบราณปักกิ่ง
เที่ยวเมืองตานตง ล่องเรือในน่านน้ำเกาหลีเหนือ
ตระเวนเที่ยวตามรอยฉากของอนิเมะในญี่ปุ่น
เที่ยวชมหอดูดาวที่ฐานสังเกตการณ์ซิงหลง
ทำไมจึงไม่ควรเขียนวรรณยุกต์เวลาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

ไทย

日本語

中文